Roční výklad

Pro rok 2017

Přeji vám hodně štěstí v tomto roce, abyste nalezli pro sebe tu správnou cestu životem. Miralia :-)

   BERAN

Vztahy....

Zde se hlásí o slovo úspěch ve formě jak partnerské tak i pracovní. V tomto roce můžete podnikat více zahraničních cest, ale i cest za rodinou. Je zde nějaká vytyčená úspěšná cesta, nebo nějaký projekt, který je opravdu slibný, přinese vám to určitou rovnováhu, harmonii a klid, taktéž v partnerství zde vidím nový vítr, buď se zde srovnávají věci, situace, které jsou ovlivněné minulostí, ale i bolestí, jako když se z toho v tomto roce oklepete, setřesete to, co vás roky tížilo a jdete směle dál. Některým se zde vyvíjí nový vztah, nové partnerství, které bude založené na lásce, ale jako když je zde potřeba zpracovat určitou závislost na partnerovi, na lásce, na tom druhém. Cítím, že hodně ženy si budou procházet určitou etapou, kdy půjdou hodně do hloubky, hodně do sebe, budou poznávat sami sebe. Ve vztazích se budete rovnat nějak se svými stíny, které budete poznávat sami u sebe. Zdá se, že hlavně když budete v tichu, o samotě, tak se vám tyto procesy hodně otevřou, je tu vidět i meditace, ztišení, které by vám v tom pomohlo. Poznáváte, kde jste negativní, kde jsou vaše strachy a obavy, zjišťujete, že to ne druzí, nebo partner, ale vy, se musíte rozhodnout jít dál, nechat tyto obavy, strachy být, nechat je stranou, nezabývat se tím. Někteří se budou potácet i v rozhodnutí mezi dvěma partnery. Měli by jít tam, kam je to vnitřně táhne, a nenechávat se strhnout určitými stereotypy.

Práce, finance....

Vy jste tu vyzýváni, abyste se nebáli být samostatnými jednotkami, buď ve vedoucí pozici, nebo v nějaké pozici, kde jste si sami svým pánem. Máte na to zde dobré karty, a krásnou vůdčí a tvůrčí energii. Můžete předávat určité zajímavé informace, hlavně lidé, kteří pracují jako úředníci, se smlouvami nebo dohodami, můžete okolí nějak směrovat. Někteří dostanou nějakou dobrou pracovní nabídku, nebo možnost jít dál, postoupit. V tomto momentě je ale nutné, nebát se nového, a rozhodnout se. Je to v dobrých energiích. Také je zde nějaká možnost pomoci od nadřízeného, nebo dokonce od přátel, od někoho, komu důvěřujete, přichází vám nějaká finanční možnost, nějaká injekce, nebo jednorázová možnost si vydělat, měli byste se určitě rozhodnout pro.

Jinak po finanční stránce to bude rok spíše obav, jak se to všechno zvládne, stále tam jsou obavy o materiální záležitosti, jako když vám ego nedá vydechnout, a stále ždíme, co to dá. Stále tam budou obavy, zda vyjdete, zda si tohle můžete dovolit, zda máte koupit tohle, nebo se uvrtat do nějakého dluhu. Je tam hodně přemítání.

Vzkaz od Andělů....

Andělé vám vzkazují, že je pro vás důležitý hodně pohyb. Jak v oblasti pracovní a partnerské z té akčnější roviny, tak z oblasti fyzické. Je tedy důležité být tento rok aktivní, jak v práci, být vidět, pracovat aktivně na svých projektech, na sobě, ale i v partnerství, dělat pozitivní kroky k tomu, aby partnerství bylo v pořádku. Vy jste ta hybná síla. Také fyzická aktivita je pro vás hodně důležitá, jako když by vás nabíjela. Pohyb může souviset i se stěhováním, nebo cestováním, turistikou.

Co v tomto roce zvládnout....

V tomto roce máte za sebou nechat již minulost, je možné, že jste se na tento krok připravovali v roce 2016 a v tomto roce, se máte naučit od minulosti už odpoutat. Nepřemýšlet nad tím co se stalo, nebo kde se stala chyba. Nic už nevyčítat ani druhým, ani sobě, ale jít z novou nadějí dál. Dále je zde informace pracovat na své pýše a pokoře. Neodsuzovat, spolupracovat s druhými, pochopit druhé.

  BÝK

Vztahy....

obecně jsem tu zahlédla energii nějakých nepravostí v rodině, nebo nějakých neupřímností, špatných vztahů, kdy si říkáte věci za zády, než abyste si je řekli do očí. Možná tyto energie spíše míří vůči vám, a vy byste měli zpozornět proč se tak děje, co vysíláte, že na vás takto někdo reaguje, co se tam děje. Řekla bych, že toto se týká jen některých býků, tyto nevyrovnané vztahy blízké i širší rodině. Mám pocit, že tam vévodí přetvářka, chtělo by to sundat masky, i když to je náročné.

Další vzkaz tu mám, který se týká nějakých nových vztahů, nově vzatých párů, nebo partnerů, kteří si k sobě našli nyní cestu. Je zde možné založit hezké a radostné partnerství. Možná s někým, koho znáte již delší dobu, ale i s někým, kdo se projevuje velmi seriózně a solidně. Dokonce bych řekla, že tady volíte mezi dvěma partnery, vybíráte si, a možná že nějakou dobu jedou i souběžně dva vztahy, než se rozhodnete. Dál zde vidím, že nějaký muž pravděpodobně partner, může procházet velkou transformací, která může jít jak přes přemýšlení, tedy smutek, deprese, přerod mysli, tak přes tělo, tedy nemoc. Může tady mít pocit, že o něco přichází, že se mu nedaří.

Práce,finance....

v oblasti práce, se zde objevuje nějaká radostná a velmi důležitá událost, může to být i potvrzení nějakého vašeho směru. Může jít o počáteční štěstí v důležitém projektu, možná i s nějakou ženou. Může zde jít o kolegyni v práci, o ženu, která je pro vás nadřízená, nebo ve vedoucí funkci. Je zde komunikace s touto ženou, vypadá to, že by vám mohla svěřit nějaký úkol, který je celkem důležitý, bude sice na něj nějak dohlíženo, ale mohli byste i přesto mít volnou ruku. V pracovní oblasti se vám vyjasní nějaké situace, které dosud nebyly jasně vidět, o kterých jste nevěděli, jak se budou vyvíjet. Vypadá to na nějaký úspěch v komunikaci. Nejspíš se bude dařit těm, kteří se živí tím, jak někoho přesvědčit, možná obchodníci, je zde možnost vysvětlit své stanoviska věcně a jasně. Ale i v komunikaci s nadřízenými jsou zde hovory v příjemné atmosféře.

Ve finanční oblasti zde mám dvě zprávy, jedna je pozitivnější, týká se nějaké smlouvy, dohody, kdy někdo vlivný přináší nabídku, nabízí smlouvu nebo více peněz, jistotu. U druhé zprávy zde vidím, že nejspíše muži býci, budou mít nějaké překážky ve financích, možná i ztráty. Měli by si dát pozor, kde investují, kde co podepisují.

Vzkaz od Andělů....

Andělé říkají, že tam kde jste si nejvíce přáli nějakou pomoc, tam kde vás to hodně bolelo, pálilo, nebo kde jste měli trápení, co se nevedlo, tam přichází zázrak. Můžete očekávat, že vám andělé pomohou s tím, co je na vás příliš, kde je to pro vás náročné. Možná si ani neumíte nyní představit, jak by se vaše situace mohla zlepšit, ale je to možné. Také vám andělé vzkazují, abyste se dívali okolo sebe, a vnímali znamení, které vám posílají.

Co v tomto roce zvládnout....

pro některé je tady vzkaz, že můžete skrze hudbu nějak vyčistit a otevřít své srdce. Hudba vám v tom pomůže. Hudba uvolňuje i mysl, což je pro vás hodně důležité, odpoutat se od myšlenek, které vás brzdí. Hudba uvolňuje i tělo, léčí. Také relaxace spojená s hudbou, je pro vás balzám. Máte tedy čistit srdce, mysl, i tělo s pomocí hudby, relaxace. Další karta zde mluví o sexualitě, kterou je potřeba nějak přijmout, dojít k tomu, co opravdu chcete. Mít rád své tělo. Otevřít a poznat svou sexualitu. Možná tu jsou skryté touhy, ale i jen pohlazení a objetí, je zázračné.

   BLÍŽENCI

Vztahy....

někteří budou v roce 2017 řešit zdraví, někteří mohou jít na plánovanou operaci, nebo může přijít nějaká nečekaná nemoc. Zdá se, že to pro ně bude rychlý rok, mohou zde být nějaké neočekávané, nebo náhlé zvraty. Někteří mohou zažívat ve vztahu zvrat, nebo dokonce rozkol.

U některých blíženců zde vidím, nějakou ženu ve vztahu, je možné že se do vztahu bude nabourávat někdo třetí, nějaká žena. Jde tady o to, abyste vyhodnotili nějak zdravě situaci, jak a co dál. Někdo zde může řešit nějaké komplikované situace se ženami v rodině, které se ale vyřeší, vyjasní. Ženy v rodině, např. sestry, nebo matka s dcerou, se mohou nějak sblížit, tam se ten vztah může nějak upravit, vylepšit, uzdravit. Mohou se naopak dozvědět, o nějakém přátelství informaci, která nebude příjemná, spíš by mohlo jít o nějaké neupřímné přátelství. V přátelství může dojít ke změně.

Práce,finance....

v pracovní rovině zde vidím, že mnoho blíženců bude měnit zaměstnání, ať už kvůli ztrátě práce, nebo tím, že něco zanikne. Spíše tu vidím zánik místa, nebo nějaká reorganizace, kde vznikne jiné místo, ale nemusí být tak dobré, nebo se stejnými podmínkami. Je tu možnost nějaké ztráty v zaměstnání, nebo nějakému rozpadu kolektivu, kdy poté nastane trošku chaos, nebo obavy a strach. Já tady vidím nějaký konec jedné pracovní oblasti. A poté zde vidím nové možnosti, které se naskýtají. A je jich mnohem více, ze kterých můžete vybírat. Je zde rozhodování, vypadá to, že naleznete práci, která bude trvalá a stabilní.

Finanční stránku zde vidím dobrou, i když zde budou obavy, nebo tendence nevěřit, strachovat se zda vše ustojím. Také zde vidím, že mnoho blíženců má nějakou rezervu, takže by se jim nemělo stát, že by měli finanční problémy. Vidím tu docela vnitřní jistotu a pocit, že něco ukryto někde mám, ale přitom hlava může trošku situaci sabotovat. Je možné, že se vyskytne možnost přivýdělku, ale pozor na úřady.

Vzkaz od Andělů....

přichází sem vzkaz o uzdravení, jak z nějakých bolestných situací, nebo ran, které pochází z minulosti, kde se mohou uzdravit vztahy, na kterých jste pilně pracovali, spíše mezi ženami. A také uzdravení na fyzické rovině, tedy pokud někdo bude procházet nějakou nemocí či operací. Dále je zde vzkaz abyste praktikovali a zvyšovali své dovednosti, svou profesionalitu, abyste pokračovali dál. Pracujte na svých schopnostech, na svém projektu, abyste zdokonalili a došli nejvyššího stupně.

Co v tomto roce zvládnout....

zde mi vypadla karta sexuality, přijmout svoji sexualitu, nebo k ní začít přistupovat jinak, vnímat jinak. Poznávat sama sebe. Mít ráda sama sebe. Také je pro vás důležitá hudba, pomáhá vám naladit se, uvolnit se, zrelaxovat. Správný výběr hudby, vám pomůže vyčistit i mysl. Srdce vám dává impulsy, vede vás, naslouchejte. Odkládejte to staré, minulé trápení a přijímejte nové vjemy. V tomto roce můžete naplno přijmout své srdce, otevřít srdce, otevřít se lásce ve všech směrech, najít lásku ke všemu.

  RAK

Vztahy....

čekají vás zkoušky v partnerství, jakási forma učení, a zmoudření. Zdá se mi, že to půjde ale už v lehčích tématech, že to nebude tak hutné nebo destruktivní, náročné, jako v roce 2016. Mělo by to jít mnohem lehčeji, záleží ale jak k tomu budete sami aktivně přistupovat. Vypadá to, že budete řešit partnerské záležitosti hlavně formou komunikace, ta tam bude hodně důležitá, budete řešit otázky společného života, soužití, co kdo chce, co si kdo představuje. Vypadá to, že se většina raků se svými partnery nějak domluví, a vtah bude pokračovat dál. Vztah bude daleko zábavnější, než dříve. Někteří raci tam budou řešit i odchod od partnera, nebo náhlý konec, ale pro tyto raky, je to spíše dobrá zpráva. Každopádně hodně se tam raci budou dívat na jistotu, a pocit bezpečí ve vztahu. Zdá se mi, že ženy rakyně, začnou svůj život vidět z jiného úhlu, a možná že konečně začnou ze svého života vyprovázet určitou neupřímnost a faleš….to co se jim neukazovalo v tom pravém světle, tam kde zjistili že jsou věci jinak, než je jim předkládáno. Týkat se to bude oblastí domova, bydlení a srdečních záležitostí. Ale také jako když by odhalili sami u sebe, nějaké nekalé úmysly a skoncovali s nimi.

Práce,finance....

v pracovní oblasti máte kolem sebe nějaké falešné lidi, neupřímné, možná i vypočítavé, pokud by o něco šlo, pak by se s vámi nepočítali, tam by se to rychle ukázalo. Od těchto lidí můžete dostávat nějaké mylné informace, je možné, že vás někdo chlácholí ohledně nějaké nabídky, nebo toho, že je všechno v pořádku. Moc lidem v pracovní oblasti okolo sebe nevěřte. Zdá se mi ale, že to plno raků samo cítí, ví. Všechno je jakoby jinak, než jak to vypadá ve skutečnosti. Ti co si myslí, že v práci jde vše dobře, jako po drátkách, pak zde je informace, že tato cesta nemusí být správná a může se to časem ukázat na nějaké pracovní změně. Pokud jsou zde ti, kteří mají obavu, zda tato práce je pro ně vhodná či dobrá, pak je zde vzkaz, že to jsou zbytečné obavy, že jejich pracovní cesta, jde správným směrem, k cíli, k tomu po čem toužili. Dokonce jim zde pomáhá nějaký přítel.

Co se týká financí, pak je tu karta úřadů, ale i různých účtů, bank, zdá se že peníze jsou v rodině, a nejspíše dobře založené. Je možné, že jsou nějaké dva směry, ze kterých finance jdou. Zdá se mi to tu ale hodně úspěšné, myslím, že finance u raků jsou a budou, má to trvalý ráz. Je zde hojnost rozhojnění financí, a i úspěch.

Vzkaz od Andělů....

Andělé vám vzkazují, abyste říkali to, co si myslíte nahlas. Abyste používali svůj hlas. Abyste ho používali k tomu, co je potřeba, aby zaznělo. Říkejte, co vám leží na srdci, co potřebujete říci, nenechávejte si to pro sebe, říkejte svou pravdu. I když se mohou někteří lidé postavit proti, i tak stůjte za svým názorem. Druhý vzkaz mluví o odpočinku, o spánku, možná že nemáte být tolik aktivní, jak jste dosud byli zvyklí, nebo v některých dnech, kdy cítíte únavu, si opravdu odpočinuli, všeho nechali a věnovali čas odpočinku sobě. Možná, že vás přetěžují věci kolem, např. co jíte, kde se pohybujete, s kým jste v kontaktu, jak a kde spíte. To vše na vás působí, jste unavení, posilujte svou energii spánkem.

Co v tomto roce zvládnout....

potřebujete zvýšit svou energii. Také je zde informace, že potřebujete dávat najevo vše, co se uvnitř vás děje, jak emoce, tak i to, co se vám nelíbí. Dovolte si být tím, kým přirozeně jste, a projevujte to. Zdá se, že se ještě neumíte svobodně vyjádřit. Dále máte pracovat s přírodou, naučit se napojovat na přírodu, pomůže vám to v komunikaci s ní. Čerpejte energii z přírody, promlouvejte s květinami, se stromy, pijte bylinky. To vše vás vyladí, vyrovná vaši energii. Nacházejte odpovědi v sobě, nebo v přírodě.

   LEV

Vztahy....

dostávají se k vám informace od duše, týkají se práce, vaší pracovní cesty, kterou jste si pro sebe vytyčili, nebo kterou jste si vytyčili v úrovni duše. V tomto roce budete řešit nějaké ukončení, osudové, a nový začátek, vaši novou cestu, pravděpodobně buď ohledně práce, vašeho poslání, nebo určitého pocitu bezpečí, zabezpečení. Ta nová cesta je pro vás ta správná, ukazuje vám správný směr. Je zde jeden směr, a ten se týká nějakého přátelství, spíše mezi ženami, kde jste si nějak své pouto upevnily. V tomto přátelství je stabilita. Dále je zde směr, kdy nějaký vztah, je to spíše manželství nebo vztah, kde je určitá dohoda, zasnoubení, zde se mi ukazuje, že by mohly přijít nějaké komplikace, možná i dlouhodobějšího charakteru. Je zde možná změna směru, v tomto vztahu, a je tu možnost vztah urovnat, vyčistit. Ale také jsou zde někteří lvi, kteří budou řešit vztah kvůli nějaké ženě, může to být milenka ale i matka, která vztah nějak narušuje, řekla bych, že i zde dojde k vylepšení a vyřešení. Někteří lvi mohou mít nějaké vnitřní trápení, pocit vyhoření, nebo vnitřní nevyrovnanosti. Může to jít z hloubi, může zde jít o problém z minulosti, nebo z určité závislosti na něčem. Zdá se mi, že v tomto roce to budete mít možnost zpracovat, a vyrovnat, postavit se k tomu čelem, a dokonce vám v tom může být někdo nápomocný.

Práce,finance....

někteří lvi půjdou spíše za penězi, jako když se budou rozhodovat podle toho, kde jsou nebo nejsou peníze. V pracovní oblasti se mi zde ukazuje nějaká velká překážka, která se jim zdá nepřekonatelná, nebo jako když nebudou vědět jak na ní. Ale přichází sem hezká energie vyrovnanosti. Buď s upřímností v srdci, vnitřní silou, odhodláním a odevzdaností, situaci vyřešíte, nebo vám sem může přijít podpůrná a pomocná ruka nějakého člověka. Může to být ve formě nějakého rozhovoru, nebo rady od někoho moudrého. Je zde někdo s velkou vnitřní silou, kdo se bude umět postavit k tomu, co se bude dít v jeho pracovní oblasti, je zde ukončení, rychlé, bez přemýšlení, s velkou vnitřní silou, důvěrou, kdy se vydáváte na svou cestu, za svým snem. Je ale možné, že tím koncem zvládnete vyřešit i potíže, které přicházely přes ego, přes mysl, v podobě strachů a komplikací. Na své finance pohlédnete s nějakým vyjasněním, zhodnotíte, jak jste na tom. Nebude to hezký pohled. Ve finanční sféře vládnou, nebo vládli nějaká faleš, nebo ztráty, rozpad. Zdá se mi, že partner, nebo rodina tento deficit nějak zvládne. Vypadá to, že tam zasáhne někdo jiný než vy, a finance nakonec budou v pořádku. Možná, že v nějakém období, se vám nebude finančně dařit, a vás to bude ovládat celý rok jako strašák a ohledně toho se budete vypořádávat se strachy a obavami.

Vzkaz od Andělů....

andělé vám vzkazují, abyste pomáhali slabším, nebo nějaké skupině lidí, kteří potřebují vaši pomoc, kde pomoci můžete. Vhodná je i charita. Máte pomáhat těm, kdo vás žádají o radu nebo pomoc. Věnujte do toho své schopnosti, životní zkušenosti. Dívejte se hlouběji, pod povrch, hledejte informace, které běžně nejsou k dispozici. Snažte se zaposlouchat do svého nitra.

Co v tomto roce zvládnout....

ukazuje se zde karta těla, měli byste více vnímat své tělo, mít ho více rádi. Projevit mu nějakou úctu, neodsuzovat za to, že někde bolí. Tak jak se ke svému tělu chováme, tak se nám odměňuje. S fyzickým tělem se pojí i strava, snažit se tedy jíst zdravě, čerstvou zeleninu, odlehčit jídelníček, pít bylinky. Také více cvičit, více pohybu, více aktivit. Starat se o sebe, dopřát si např. dobrou masáž. Také je zde apel na to, prožívat život s radostí. Vidět život více ve světlých barvách. Poděkovat za to, že žijete, že jste zdraví, co vše se děje hezkého ve vašem životě, nedívat se na váš život skrze to, co se nepodvedlo. Pozvednou svou energii tím, že se budete radovat, vnímat radost, vděčnost.

 

  PANNA

Vztahy...

některé panny budou řešit finance, a emoce, mohou se objevit problémy s financemi, a ve vztahu i problémy emoční s nějakými skrytými pocity, které v sobě budou nacházet. Tyto potíže je zasáhnou celkem razantně, nebo nějak překvapivě, je možné že z toho budou opravdu smutní, nebo nějak pohrouženi do sebe, je tam možné velké, hluboké přemýšlení, rozmýšlení nad celou situací.

Nikomu nepůjčujte, snažte se své finance mít pod kontrolou, vše si dobře rozmyslete, pokud chcete někam investovat, buďte ve financích opatrní, nemuselo by se Vám to vyplatit.

Také zde vidím nějaké niterné pochody, které jdou z hloubi duše, jde to ven, jde o něco, co jste možná dlouho drželi v sobě, nebo jste ani nevěděli co ve Vás je, co se ve Vás děje. Zdá se, že se budou ukazovat nějaká témata, které budete muset nějak řešit, témata se týkají pocitů, citů, toho jak to vnímáte, co chcete uvnitř Vy sami. Možná, že Vás to i velmi překvapí, když zjistíte, že jste dosud dělali něco, co jste vlastně nikdy dělat nechtěli, nebo že se ve Vás skrývá jiný pocit, jiné city k partnerovi, než jste si mysleli. Je potřeba tou změnou projít a snažit se pochopit, co se Vám ukazuje, co vnímáte, cítíte.

V partnerských vztazích někteří budou řešit bydlení, možná hledat bydlení, stěhovat se, nebo se nějak rozhodovat jak to udělat s bydlením a financemi. Možná, že budete zvažovat půjčku nebo koupi bytu, domu. Některé panny se budou chtít usadit, zahnízdit, zakořenit v nějakém vztahu s proto budou chtít řešit své bydlení, možná i rekonstrukcí nebo nějakým vylepšováním, aby se doma cítili dobře. Jiné panny budou řešit velmi téma financí, toho jak s nimi naložit, nebo kde ušetřit, budou to brát s ohledem na delší dobu, možná snaha vyvarovat se půjček, nebo nějakých potíží, vyvarovat se nestability ve financích, naopak budou chtít v tomto období finance nějak ustálit, rozmnožit, myslet na budoucnost, i na stáří.

Některé panny budou řešit své vnitřní situace, své vnitřní citové záležitosti, možná že se jim podaří nahlédnout do sebe, zjistí, že tam je něco v nepořádku, budou to chtít nějak vyrovnat, dosáhnout stability. Možná, že se jim po pocitové stránce tento rok bude zdát, že nežijí naplno, že nemilují naplno, že tam něco chybí, že tam mají pocit, jako když se nic neděje, že se city vytratily, mohou z toho být zmatení.

V pracovních vztazích se zde objevují nějaké informace, nebo zprávy, které vnesou jasno do situací. Je možné, že budou přicházet stresující zprávy, nebo zprávy, které mohou rozrušit, nebo jsou tyto zprávy senzací a možná že se pojí i s nějakými dohady až klepy. Zdá se, že takové zprávy ale přinesou nějaký vhled do situace s nadřízeným, možná sám nadřízený tyhle informace přinese.

Tam kde byly nějaké starosti nebo stresující situace s nadřízeným, tam se to vysvětlí, vyjasní.

Práce a finance....

Některé panny v oblasti pracovní, dostanou nějakou informaci, nebo dokument, který se bude týkat nějaké změny v práci, je možné že v práci, se bude měnit situace, prostředí, lidé, nebo půjde o změnu pracovní, vykonávání nějaké jiné práce. Budete to brát s nelibostí, a s obavami, jak to bude do budoucna, jak to dopadne. Některé panny budou mít po pracovní stránce nepříjemné změny, možná ve smlouvě, nebo ve výkonu práce. Některé panny potká i ztráta práce, ukončení činnosti. K některým pannám dojde jen nějaká nepříjemná informace, ohledně práce, vyvolá to v nich obavy o budoucnost.

Některé panny opravdu budou řešit pracovní smlouvu, změnu v práci, je možné že jim někdo přinese, podá nějakou jinou nabídku, jinou možnost, nebo půjde o přestěhování do jiného domu, do jiné místnosti v rámci práce, firmy. Může to být pro Vás nějaká významná změna, kterou nemusíte pociťovat dobře, a naopak tam mohou být stres, a smutek s tím, že něco skončilo, nebo že už to není to, co bývalo.

V oblasti financí se zde ukazuje rozhodování o investicích, nebo o tom, jak zaopatřit rodinu, jak něco v rodině rozmnožit, vylepšit. Budete zvažovat jak s financemi naložit, mohlo by jít o větší projekty. Jde o nějakou investici do rodiny, jako třeba koupě domu, nebo větší rekonstrukce. Zvažte to dobře.

Vzkazy od andělů.....

Pro panny sem jde informace, že by se měli více uvolnit, více si hrát. Nebo se nějak více spojit se svým dětstvím a tam hledat nějaké informace, které potřebují, možná v souvislosti se svou srdeční čakrou, se svými emocemi, a city, možná s nějakým zraněním. Každopádně je zde rada, snažit se nějak otevřít své srdce lásce. Milovat druhé, ale i sami sebe. Možná byste se měli vrátit do dětství, vzpomenout si, a milovat zase jako děti, bezpodmínečně, a s důvěrou.

Co v tomto roce zvládnout.....

Správně vyhodnotit zprávy a informace, které k nim přicházejí, pokud nějaké informace nedávají smysl, nebo se jim nějak nezdají, nemusí to znamenat, že si někdo vymýšlí, ale může to být zkrátka jen špatně pochopené, špatně podané, nebo ještě chybí nějaká jiná informace. Vzkaz tedy zní, nedělejte rychlé závěry, ale počkejte si, jak se to vysvětlí, jak se to vyvine. Také zde vidím, že byste měli i nějak více komunikovat doma, v rodině, nějak více sami vše vysvětlovat, možná i být nějak více otevření, milí a empatičtí.

    VÁHY

Vztahy...

je možné, že jste nějakou delší dobu řešili sami v sobě, hluboké pocity, city, nějak jinak jste vnímali věci, než jak byste chtěli, možná že jste si něco i vysnili, nebo viděli špatně, možná trošku iluzorně, možná že záměrně něco přehlížíte, zavíráte oči, nebo nechcete vidět. Možná je čas se podívat do sebe, co byste si představovali, jak byste to chtěli, nebo podívat se pravdivě na partnera. Některé váhy budou řešit samotu v partnerství nebo nějakou uzavřenost, pocit hranic mezi Vámi. Je možné, že zjistíte, že mezi Vámi a partnerem je velká propast, nebo jste se nějak odcizili. Je tady důležité pochopit, co chcete Vy a za tím si jít, pokud si chcete udržet partnerství, tak si za tím jděte a snažte se hradbu mezi vámi zbořit. Mnohým vahám se to podaří, a vztah by mohl nabrat správný směr, větší stabilitu, a vyrovnanost.

Některé váhy budou stát vedle partnera, který bude prožívat nějaké zdravotní omezení, problémy se zdravím.

Některé váhy budou řešit nějakou ztrátu, může se týkat nějaké starší ženy, matky, tchyně. Může tam být nějaká ztráta, nebo trápení z nějaké komunikace, rozpad vztahu mezi nimi. Tento vztah, může nějak zasahovat do vztahu partnerského. Nejspíš tam bude také tvrdohlavost, zatvrzelé jednání, ego, naštvanost. Ochlazení vztahů s touto ženou. Nebo komplikace, které přinesou ochlazení ve vztahu.

Některé váhy budou v tomto roce řešit, co je jejich správná cesta, půjdou si za svou touhou, za tím co chtějí, co je naplňuje, co jim přináší naději a radost, za vztahem, který je pro ně pravý. Možná že kvůli tomu budou muset něco opustit, nebo ukončit.

Práce a finance....

po pracovní stránce zde máte stálost a trvalou práci. Zdá se, že tu máte přátele, kolegy, kteří jsou spravedliví, loajální, nebo je zde někdo kdo Vám dokáže pomoci. Můžete také řešit nějaké situace, které jsou tajné, může jít o nějaký románek na pracovišti, flirt s nějakou ženou. Je zde možnost, že by Vám nějaký přítel nabídl jinou práci, nějakou jinou možnost, a Vy se budete rozhodovat, zda jít do změny.

Také je zde možnost pro některé váhy, že ve společnosti lidí, v nějakém okruhu, možná jde o pracovní okruh lidí, tam se bude o něčem důležitém rozhodovat, bude tam a výběr ze dvou možností. Je možné, že to rozhodnutí, udělá žena, nadřízená. Nebo je možné, že toto téma rozhodnutí nějak zmotá hlavu všem, přinese to komplikace do pracovní situace. Nejspíš se o tom nebude moc mluvit, nebudete vědět moc informací, nebo se nějaké informace budou tajit, nebude sděleno vše. Může jít o změny v práci, o finanční změny, nebo odměny.

Některé váhy budou pracovat na nových úkolech, může to být pro ně samostatnější činnost, kde by se mohli více zviditelnit. Tato práce nebo tento úkol se jim povede, a mohlo by jim to zajistit nějaké bonusy. Možná, že půjde také o nějaké dokumenty, které budete řešit, mluvit o nich, a mám pocit, že by Vám měli přinést jistotu a pocit bezpečí, určitě by to měla být smlouva pro Vás výhodná.

Ve financích se zde objevuje podobné téma, tedy komunikace o nějaké dohodě, smlouvě, úmluvě, o něčem co souvisí s financemi, můžete mít nějaké jednání s bankou nebo jinou institucí. Já bych řekla, že tady jde o to něco změnit, dojít ke změně, proto se bude jednat s bankou, nebo jinou institucí o financích, a zdá se mi že to bude přínosné, pozitivní, že se tam dosáhne úspěchu.

Vzkazy od andělů.....

Andělé přinášejí vzkaz, abyste si více důvěřovali. Pokud se něco nedaří, pak dělejte kroky jeden za druhým, nemusíte dělat hned velké skoky a posuny, stačí malé krůčky, zvládnete to. Také je zde informace, abyste pobývali delší dobu, a často, na čerstvém vzduchu a v přírodě. Také často větrejte a zhluboka dýchejte, je potřeba více kyslíku pro Vaše tělo.

Co v tomto roce zvládnout.....

Hlavně ženy by si měli dát pozor na zdraví, na nějaké potíže a zdravotní komplikace, nějaké blokády a úbytek energie. Je tady tedy vzkaz dbát více o své zdraví, chodit pravidelně k lékaři, více se šetřit, nepřepínat. Změnit jídelníček, nebo zkrátka aktivně hledat dopředu, jak ulevit tělu, a jak podpořit zdraví, ještě než se problém objeví. Ulehčíte si, a možná i předejdete komplikacím.

 

  ŠTÍR

Vztahy...

někteří štíři zde mají nějaké starosti ohledně mladé ženy, možná dcery, sestry, nebo kamarádky. Je možné, že spolu budou vést rozhovor, který něco ukončí, nějakou nejasnou situaci, něco co trápilo, nebo stresovalo, je tu možnost vyřešení problému, ukončením, rozpadem. Nějakou změnou, proměnou. Možná, že se nějak rázně zasáhne, možná kvůli nějakému muži, nebo tento muž rázně zasáhne a něco utne. Je zde vidět nějaká situace, která se táhne delší dobu, z roku 2016. Tato situace se pojí s mužem, partnerem, jde o nějaké záležitosti autority, projevy síly nebo vlivu. Možná, že se zde projeví spíše rázné síly, nebo určité nečekané projevy toho muže. Zdá se, že něco překvapivě ukončí, zruší. Může jít o nějaký nový začátek, který se rýsoval, nebo nový vztah, a najednou přijde konec.

Také zde vidím nějaké nové známosti, nového přítele pro ženy štírky, nebo nějakého muže, který byl dosud kamarádem, s tímto mužem můžete více komunikovat, nějak se mu svěřovat, může být pro Vás oporou, může Vám s ním být dobře. Vidím tu i nějaké rozhodnutí, ohledně životního směru v této oblasti partnerství. O tom kde zakořenit, podpořit stálost.

Někteří štíři pozor na hádky doma, v rodině, v domě, pozor na nějaké destruktivní chování, na nějaké náhlé zvraty, hádky. Díky těmto nečekaným situacím by mohl vztah dostat velkou ránu.

Práce a finance....

někteří štíři mají možnost poznat na pracovišti svoji partnerku či partnera. Partner se objeví v pracovní společnosti. Nebo spolu s partnerem budete pracovat. Je zde i možnost, že partner je nějak výše postavený, tedy může být i nadřízený.

Po pracovní stránce se bude štírům velmi dařit, vidím zde nějakou dohodu, úmluvu, možná novou smlouvu, která je velice dobrá, přínosná. Vidím zde štěstí, a úspěch, které v práci stojí při Vás, i když by se něco nedařilo, vždy z toho nějak velmi dobře vybruslíte. Je tu možnost prosadit tento rok sám sebe, prosadit to, co chcete. Pokud jste měli nějaké plány nebo touhy, pak tento rok by se Vám mohly vyplnit, jsou zde pro to velmi dobré karty.

Je zde také velmi dobrá komunikace s nějakým přítelem, kamarádkou, ženou. Je zde milé přátelství, hezké vztahy na pracovišti. Spokojenost s tím, co si v přátelství předáváte, nebo s kolegy. Komunikace je zde oporou a pomocníkem, na cestě k jistotě, k nějakému dosažení, k nějakému pracovnímu úspěchu. Najdete společně klíč k tomu tématu, na kterém budete pracovat.

Vzkazy od andělů.....

Je zde informace, že to co Vám připadá jako nějaký problém nebo potíž, to je pro Vás ve skutečnosti dobré, je to pro Vás určité požehnání, jak se díky tomuto problému posunout dál, jak něco pochopit. Do života Vám chodí nějaké indicie, řiďte se jimi. Pozorujte, co k Vám přichází, co Vám to chce říci, na co je upozorňováno. Snažte se nalézt ve vztahu poklad, to co je hezké, také Váš vztah k sobě, byste měli nějak vylepšit.  

Co v tomto roce zvládnout.....

Tady se ukazuje informace, která říká zvládnout nějaké změny doma, v rodině, s nějakým stěhováním, nebo nějaké finanční změny doma, či ohledně bydlení. Je potřeba to zvážit, vše si pořádně srovnat, a rozhodnout se.

 

   STŘELEC

Vztahy...

střelci se budou ocitat v nějakých situací, které se budou projevovat neupřímností, nebo je život zavane do situací, které pro ně nejsou vhodné. Budou asi muset uvědomit kde je pravda, kde je upřímnost a vyžadovat ji. Nebo sami před ostatními zářit svou upřímností a čistým jednáním. V komunikaci se to projeví nejvíce, zdá se, že tam budou lidem, nejspíše jakoby morální berlou, nebo někým, ke komu mohou vzhlížet, kdo si dokáže stoupnout za svou pravdu a říkat ji. Pro některé střelce je to zatím úkol, který ještě plně nezvládli, a bude jim to nabízeno na zvládnutí.

Zdá se, že budou zažívat na více úrovních nějaké nové momenty, nebo možnosti, kudy se vydat. Někteří střelci se rozhodnou počít dítě, udělat změnu v rodině, nějakou pozitivní, která rodinu stmelí. Nebo se budou snažit zabezpečit rodinu nějak materiálně, může jít i o zabezpečení tím, že se rozhodnout přestěhovat, nebo hledat jiné bydlení.

Někteří střelci se budou chtít rozloučit s nějakou závislostí na mladé ženě, kvůli které se trápili. Možná, že mezi nimi stále vládou nějaké neshody, nebo nevyjasněné situace, a proto tam stále ta závislost je. Je potřeba si vše vyjasnit.

Někteří střelci mají obavu jít do nového vztahu. Mají tam strachy nebo stále nějaké opakující se vzorce, podle kterých jednají. Je potřeba, aby zvládli svůj stres ohledně nějakého bezpečí ve vztahu, možná že se jim nedaří najít vztah, kde by se cítili bezpečně. V první řadě ale musí hledat u sebe, mít rádi sami sebe, věřit sami sobě.

Práce a finance....

v pracovní oblasti mohou střelce potkat nějaké nepříjemnosti, problémy nebo překážky, které by se mohli nějak táhnout, komplikovat. Dokonce bych řekla, že tam může nastat něco nečekaného, pozor na nějaký úraz nebo nějaké ostré předměty. Je zde nějaká zkouška pro Vás, která nebude lehká, zdá se, že se to týká atmosféry v práci, kolektivu, a toho jak s nimi vycházíte. Snažte se vše vyrovnávat a harmonizovat.

V pracovní oblasti se mi také ukazuje, že budete nějakou dobu nějak vystrašení, možná tam budou obavy o práci, u některých, ale spíše zde vidím, že v práci budete řešit nějaké problémy s city, problémy srdce, s láskou. Vidím, že se v práci ohledně lásky rozhodujete a je to rozhodnutí dobré a pro Vás úspěšné. Někteří mohou řešit ohledně práce, jakým směrem by se chtěli vydat, co je pro ně volání srdce, co by rádi po pracovní stránce dělali. Možná že se rozhodnou dělat práci, která byla dosud jejich koníčkem. Někteří střelci udělají nějaké své životní rozhodnutí ohledně práce, které bude spíše záležitostí srdce, to co si přáli vždy dělat.

Vzkazy od andělů.....

Je zde informace, že se některým střelcům narodí děťátko. Také je zde vzkaz abyste se zabývali tím, co Vám říká Vaše vnitřní dítě, co byste rádi dělali, čemu byste rádi věnovali pozornost, ale odsouváte to? Nikdy na to nepřijde čas. Nemyslete na sebe v negativním smyslu, v negacích, nekritizujte se. Odpusťte si všechno, za co se kritizujete. Nemáte žádnou vinu.

Co v tomto roce zvládnout.....

Měli byste zvládnout všechny pocity osamění, nebo nějaké izolace, naopak byste to měli brát jako dobrou šanci, jak využít tohoto času, jak se podívat do sebe, např. při meditaci. Nebo při nějaké rekapitulaci svého života, nebo nepříjemného období. Je potřeba si ujasnit v sobě nějaké věci a situace, které Vás trápili, čím jste se po citové stránce dlouho zabývali, to zpracovat a odložit, nechat být, a jít dál.

  KOZOROH

Vztahy...

někteří kozorozi budou plánovat nějaké nové věci se starším mužem, může jít o muže, který je svůj, je to autorita, má určité postavení, ale může jít také o partnera, který se projevuje svou osobní silou, nebo jde o otce. S tímto mužem, budete plánovat nějaké věci, rozmlouvat, řešit nějaké zprávy, komunikovat skrze sms, telefon nebo email, Budete si ujasňovat nějaké kroky. Zdá se, že by mohlo jít o něco důležitého, ale i nečekaného. Možná jde o nějakou rychlou akci. Také se zde ukazuje karta stěhování, nebo nějaké změny domu, domova, přestěhování. Je možné, že budete nakonec bydlet v jiné rodině. Je tady i možnost vysvětlování si této změny s otcem, mužem, možná že mu budete muset věci nějak objasnit, promluvit si s ním.

Je možné, že budete muset v tomto období roku, překonat ve vztazích nějaké obavy, strachy a nejasné momenty, které ve vztahu trápí, nebo přinášejí trápení. Jde o vás, vás to trápí, vám se to děje. Vy také musíte svou mysl vyprázdnit a vypustit staré myšlenky, začít tvořit jiné, pozitivní, v jiném duchu. Jsou zde nějaké obavy o bezpečí nebo o dobré zakotvení někde. Nastanou situace, které vám nejspíše na sklonku roku budou přinášet potíže, nebo nějaké překážky, bude to náročnější období, ale pomůže vám v tom přítel, kamarádka, nebo přátelé. V novém bydlišti se seznámíte s nějakou milou ženou, která se stane vaší přítelkyní. Důvěrným člověkem. Zdá se také, že se vám v novém příbytku bude dařit, a budete to pociťovat jako příjemný krok.

Někteří kozorozi budou řešit ve vztahu nějakou ženu, nebo ženu, která se bude pohybovat ve společnosti, v okolí, ale bude nějak zasahovat do vašich situací, což se vám nebude líbit. Váš protějšek s tím nebude mít problém, je tu z jeho strany hluboké přemýšlení, nějaký nový začátek, nápad, o kterém vám říká. Možná, u partnera proběhne nějaká změna.

Po vztahové stránce to bude rok celkem přívětivý. Někteří se ale dostanou do situace, kdy budou muset udělat nějaké rázné kroky v přátelství nebo v partnerství, ohledně věrnosti nebo loajality. Je tady spíše komunikace o tomto tématu, která vás zavede k rozhodnutí. Je možné, že se jasně vymezíte, nebo uděláte kroky, k radikálnímu řezu, a tím si zachováte svou sílu.

Práce a finance...

někteří kozorozi budou mít náročnější první polovinu roku, mohou řešit problémy v práci, nebo nějaké ztráty, konec pracovního poměru. Možná, že je to ke koncům vede, proto se to takto děje. Oni to ale mohou pociťovat nějak nepříjemně, nebo tam mohou mít i naštvanost, tvrdohlavost. Možná, že si to ještě sami nějak zkomplikují, tímto svým tvrdým nastavením. Budou o tom s někým hodně komunikovat, možná se budou někomu vypovídávat, stěžovat si. Ale budou to dělat proto, aby si nahlas všechno zrekapitulovali, pomůže jim to přijít na nějaký správný závěr toho všeho, získají tak respekt, nebo důvěru v sebe, svou sílu.

Je tady možný nějaký přerod, změna, která se spíše ale bude odehrávat u některých kozorohů uvnitř. Je možné že některé problémy nebo starosti, nebudou až tak významné, nebo tak velké, ale kozorozi je mohou prožívat nějak více stresově, mohou tu situaci nějak zveličovat, to je možná uvrhne do nějakých vnitřní změn a procesů. Vidím tady, ale že starosti ohledně práce, se tady neukazují vůbec negativně, naopak, buď se jim nakonec vše povede a přinese jim to spokojenost, radost, úspěch a pocit jistoty po pracovní stránce, nebo zjistí, že to, co si mysleli není takové, aby si z toho dělali hlavu a uklidní se, objeví v tom tématu pro sebe harmonii a pohodu, zajištění pro sebe.

Kozorohům nečekaně dobře poradí ve financích nějaký přítel, nebo jim nastíní nějakou situaci, o které se už kozorozi nějak odpíchnou. Může jim to přinést i dobrou radu v práci, nebo dobré pracovní místo, a následně dobré finance, možná že jim nějaký přítel zařídí jinou práci, nebo zajistí nějaké jisté místo, jisté peníze.

 Vzkazy od Andělů... 

Andělé vám vzkazují, že v tomto roce můžete nalézt lásku a porozumění. Také, že se v tomto období máte zaměřovat na svou srdeční čakru, na snahu se více otevřít lásce, vyčistit staré smutky, a bolesti. Snažit se odpustit, abyste se mohli posunout dál. Andělé jsou tu pro vás, mohu vám pomoci uzdravit vaše srdce a srdeční záležitosti. Také je zde apel na to, abyste k okolí byli více přívětiví, více laskaví a hleděli na ně s pochopením a láskou. Také je zde informace, že můžete zaslechnout nějakou radu, či inofrmaci, možná ve své hlavě jako hlas, který vás vede, nebo jako radu od přítele, či jako rozhovor neznámých lidí, nechte se těmito radami inspirovat. Možná, že se vám tento rok začne otevírat duchovní svět, nebo nějaké dary schopnosti, které můžete využít.

Co v tomto roce zvládnout...

v přátelství nebo partnerství, by si měli někteří kozorozi uvědomit, co všechno jim to přináší, kolik energie do života jim plyne z tohoto vztahu, kolik radosti, humoru, vyrovnanosti a spokojenosti jim tento vztah přináší. Měli by ve vztazích hledat pocit jistoty, ne naopak, nehledat nestabilitu. Je potřeba prominout nějaké přešlapy nebo dokázat se povznést nad nějaké situace. Nehodnotit tak tvrdě.

Druhý vzkaz je ten, že k Vám přichází krásné období a možnosti, jak vyrovnat, vyčistit a uspořádat své vztahy, nepropásněte to.

    VODNÁŘ

Vztahy...

mnoho vodnářů ve vztazích procitne a bude vědět jak se zachovat, jsou voláni k tomu, aby své vztahy opečovávali, aby je chránili. Je zde vidět, že se to mnohým povede, bude dařit. Vidím zde, se u mnohých v rodině bude otevírat téma upřímnosti a lepší komunikace mezi rodinnými příslušníky. Bude to pozitivní pokus jak se zbavit nevyjasněných situací ve vztahu a v rodině. Tyto kroky povedou k nalezení spokojenosti a pocitu bezpečí, pocitu jistoty, ke stmelení vztahů a rodiny.

Někteří vodnáři budou prožívat nějaké problémy ve vztahu, nějaké komplikace ohledně cizí ženy, nebo někoho, kdo jim bude zasahovat do vztahu, znovu se zde objevuje rada, snažit se všechno vyjasnit, nebo nějak upřímně mezi sebou komunikovat. Pokud se tak nestane, v těchto vztazích by mohlo postupně dojít k bolesti, k nejasnostem, obavám jak to bude dál, více by se mohlo projevit trápení.

Někteří vodnáři se budou tento rok potýkat se starostmi ve vztahu, s obavou rozchodu a rozpadu vztahu, někteří se toho i dočkají. Je ale potřeba vědět, že to co se má rozpadnout, se rozpadne, je třeba pochopit, že někde jinde na vás čeká někdo jiný, to co bylo nefunkční je třeba odložit a jít dál, do lepší budoucnosti. Týká se to vztahů, které se s problémy potýkali již dlouho, jejich vztah se vyznačoval spíše žitím vedle sebe než spolu, chyběla tam nezbytná komunikace.

Práce a finance...

po pracovní stránce se bude vodnářům dařit, jsou zde nové smlouvy, obchodní dohody, nebo nějaké pozitivní pracovní situace, které se mohou vyznačovat i změnou, ale k lepšímu. Je zde mnoho kontaktů, mnoho klientů, nějaký rozmach. Může to přijít i nečekaně, a rychle, překvapivě. Nebo se objeví tyto pozitivní spojení, či obchody nějak nárazově. Hlavní je věřit, důvěřovat, že se vše podaří, vyhnat pesimistické myšlenky, když práce zrovna stojí.

Já bych řekla, že vodnáře po pracovní stránce čeká docela velká činorodost, hodně nápadů a tvořivých projektů, kde se spojují jak mužské, tak ženské nápady a poznatky. Možná i nějaká tvořivá spolupráce mezi muži a ženami. Někteří mohou více obchodně cestovat, možná i nějaké kratší cesty, nebo více mezi sebou komunikovat po pracovní stránce, mezi sebou i s jinými firmami.

Někteří mají velkou možnost, nějak sami podnikat, rozjet podnikání, ale ještě se tam něco v podnikání změní, nebude to úplně tak, jak jste si to představili z počátku, dojde tam ke změně, která by mohla být pro vás lepší. I když se této změny možná budete obávat. Také je zde vidět celkově větší samostatnost u vodnářů po pracovní stránce, budete mít nějak volnější ruku, a můžete ukázat, co ve vás je.

Po finanční stránce budete mít pocit, že si musíte ještě nějaké situace, vykomunikovat nebo že si musíte o zvýšení platu říci, jinak by se nic nedělo. Pozor ale na nějaké handrkování nebo výrazné upozorňování, nebo nespokojenost projevovanou navenek, to by Vám nepřineslo kýžené výsledky.

Nejspíš to nebude dobrý rok na investice, nebo nějaké větší projekty, či na nějaké větší výdaje. je lepší se držet při zemi. Také je zde možné, že to co koupíte budete častěji reklamovat, a později se dohadovat, ohledně reklamace, nechte spíše výběr zboží na partnerovi.

Vzkazy od Andělů...

Andělé vám posílají vzkaz, který se týká zvířat, měli byste se více spojovat se zvířaty se zvířecí říší. Pracovat s nimi fyzicky, ale i duchovně, například spojit se, se svým silovým zvířetem, získat inofrmaci, které silové zvíře vám pomáhá a předává dary. Další vzkaz říká, že byste se měli propojovat více s přírodou. Chodit více do přírody, více zde pobývat, bude vám to velmi ku prospěchu a ještě se zde něco přiučíte. Získáte nějaý vhled do vaší situace. Je tu informace, že byste se měli více zabývat recyklací a ekologií. Tak je zde informace, abyste se vymanili a uzdravili se ze svých závislostí, které vás svazují. Je potřeba se od toho odpoutat, a jít dál.

Co v tomto roce zvládnout...

zde s mi ukazuje potřeba nadhledu. Vodnáři se mohou setkat s neupřímností nebo dokonce falší od nějaké ženy, ale je potřeba toto nějak zvládnout, pochopit, proč se to děje, jestli tam není jen nějaké obava z něčeho, nebo velká obezřetnost, snažit se odhalit co za tím vězí, protože já zde to přátelství nebo vztah, vidím celkem vážný, provázaný s vašimi životy a trvalý. Je tedy potřeba to nějak pochopit, a odpustit, propustit. Chce se tady po vás, abyste dokázaly své vztahy pochopit, a přijmout takové jaké jsou, s tím co vám přinášejí, abyste se spíše snažili o stmelení.

Někteří mají poznat nového partnera, takového, který jim pomůže poznat svou vnitřní sílu, poznat kým skutečně jsou, a vydat se s ním na společnou cestu životem. Tento muž ale může být nějak komplikovaný, nemusí to být zrovna lehké pochopit jeho povahu, nebo může být i zadaný.

   RYBY

Vztahy...

některé ryby si budou skrze rozhovory nebo dokonce dohady, hádky, ujasňovat svoji situaci, kdy se budou snažit nějak rozplést situace, komplikace, možná i s nějakou ženou, která přináší problémy, nepříjemnosti. Může tady být i situace, kdy se něco ukončí, kdy to dojede do konce. Podle mě, to ale bude správná cesta.

Zdá se mi, že tady jde o Vaše štěstí, o to jak si nastavíte své hranice, o to jak se postavíte k problémům. Jak je vyhodnotíte. Je potřeba nemazat med kolem pusy ani sobě, ani druhým, ale nějak upřímně a čistě zhodnotit situaci, nestavit se do situací, kdy z toho chcete nějak vyklouznout a vyhnout se střetu nebo vyřešení, dořešení. Pokud ve vztazích bude náznak neupřímnosti, nebo lži, ať už od vás nebo od druhých, tak takový vztah půjde do problémů a starostí, zde se mnohé může spíše zkomplikovat a zablokovat. Je potřeba se učit trpělivosti, upřímnosti a čistotě ve vztazích k druhým. Možná i stáhnout se do nějaké samoty na nějakou dobu, abyste si promysleli co dál.

Pozor na nějaké projevy síly, vlivu a moci. To by nebylo to pravé ořechové. Je možné, že se s někým takovým setkáte, nebo že to bude dokonce projev někoho z rodiny nebo partnera, snažte se tento vztah spíše nějak posílit, tento vztah vyrovnat opačným chováním, tedy upřímností a nějakou nabídkou smíru. Je možné, se nějak bránit, nebo říci svůj názor ale neupadat do stejných vzorců jako váš protějšek.

Některé ryby budou mít tento rok spíše o citech, bude se po nich chtít, aby se podívali hluboko do sebe, a nalezli, co se tam odehrává, jaké city, pocity se tam odehrávají, a aby zjistili co vlastně v partnerství chtějí. Mnohé ryby jakoby nevěděli co chtějí, jako když by se plácali ve vlastních pocitech, kterým nerozumí. Týká se to vztahu s partnerem, je nutné na tom zapracovat, je tu velká šance na pochopení a rozjasnění, na štěstíčko.

Práce a finance...

po pracovní stránce budete postupně zjišťovat, že někteří kolegové nebo i přátelé, pokud je máte v práci, se budou chovat nečekaně jinak. Je i možné, že na to budete reagovat nějak fikaně, nebo velmi obezřetně, vypočítavě, ale dejte pozor, aby se to neobrátilo proti vám. Je tady nějaký rozhovor, nebo debaty, které nepřinášejí výsledky, může se zde mluvit, ale vlastně se mluví buď oklikou, o něčem jiném, vyhýbavě, ale nedoberete se výsledku, nebo se zde objevuje i lež. Zdá se mi, ale že by mohla ta neupřímnost či nějaká lež jít od vás, je možné že ostatní to vycítí. Zkrátka, jako když se jedna strana obává té druhé, nebude to příjemné období. A zdá se, že vás to má dovést do situace, kde se máte tímto zaobírat, myslet na to, proč se to děje, a co s tím udělat. Jak se správně zachovat. V práci se může objevovat v kolektivu více žen, které mohou podkopávat nohy, nebo vytvářet nějaké nepříjemnosti. Lepší je na to nereagovat, a hlavně ne stejnou zbraní.

Znovu tahám kartu, která vás upozorňuje, abyste byli čistí, čestní a upřímní v životě, ve vztazích i v práci, protože tohle téma máte v tomto roce časté. Ostatní vám mohou svým chováním ukazovat to, kde nebo jak jste neupřímní i vy, či nečestní, možná k druhým, ale můžete být i neupřímní i sami k sobě. Je tedy potřeba, nějakého velkého poučení skrze toto téma oklik a lží.

Některým rybám se podaří vše krásně zpracovat, otevřou se lásce, a pochopení. I přes nějaké problémy a překvapivé události, budou jednat čistě, s otevřeným srdcem.

Některé ryby budou prožívat finanční ztráty, nebo situaci, kdy je financí méně. Pozor tento rok na finance. Vše zvažujte a rozmýšlejte. Je tu nejspíše pro ryby nějaká zkouška, jak se k tématu nižších financí postaví. Pokud to zvládnou dobře, pak jejich finanční situace bude opět růst.

Některé ryby se budou obávat o své finance, jak to zvládnout, dojdou k nějakému rozhodnutí, nebo se budou muset rozhodnout, jak s tím naložit. Někdo dostane nabídku, možnost, jak si přivydělat, nebo jak se vyhnout nějakým ztrátám.

Vzkazy od Andělů...

Přišel sem vzkaz od andělů, abyste se přerušili kontakty s lidmi, kteří jsou negativní, kteří vám nevyhovují, kde to vázne a kde cítíte, že už je potřeba jít dál. Také je zde informace, že byste se měli vzdát svého strachu a obav o to, s čím se nyní zabýváte, kde vás to nejvíce trápí. Také je potřeba změnit nějaké vaše destruktivní vzorce, které vám neprospívají. Je potřeba se naučit jinak myslet, možná i jinak používat svá slova. Začít myslet pozitivně, negativní slova a myšlenky, vymazat. Také je zde informace, že by vám velmi prospělo, když byste z jídelníčku vynechali maso, nebo se snažili svůj jídeníček upravit, jíst více čerstvé zeleniny a méně masa.

Co v tomto roce zvládnout...

v tomto roce se na některé ryby chystá změna, která je pro ně důležitá, je potřeba k ní přistupovat s tím, že vše je k něčemu dobré, děje se to z nějakého důvodu, že je potřeba si něco uvědomit, povyrůst. Změny vás mají nějak vybičovat k akci, k posunu. Není to nic, co by vám mělo nějak ubližovat, jen postoje, Které jsou podložené strachem, vás vrhnou do strnulosti. Je potřeba hledat a nacházet ve změnách nějaké nové signály a možnosti, které tam zaručeně jsou. Vidím tu možnosti, které by pro vás byli velmi příjemné, a pozitivní, jen se odhodlat, věřit tomu a jít tomu naproti, nečekat v koutě. Ryby by měli najít svou správnou cestu, najít to, co je pro ně to pravé, kde se cítí dobře, co jim přináší radost.

 


Kniha návštěv

Admin napsal
TOPlist
Stránka: 1